WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
LED NEW UPDATE ไฟเส้น LED 3528 เปลือย

สินค้าในหมวดนี้

ไฟเส้น LED 3528 เปลือย

กำลังวัตต์ : 4.5Watts
3528

White / WarmWhite
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 14508 000 64814
 
ราคา 300 บาท


ดูรายการไฟเส้น LED ทั้งหมด

ข้อมูลทางเทคนิค