WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
สปอร์ตไลท์ LED
LED SPOT LIGHT 10W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 10 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา..
ราคา 220 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 20W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 20 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 390 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 30W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 30 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 580 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 50W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 50 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 660 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 100W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 100 W. ไฟสำหรับสนามกีฬาขนาดกลาง โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 1,200 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 150W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 150 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 2,400 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 200W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 200 W. ไฟสำหรับสนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ
ราคา 2,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 250W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 260W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น
ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 300W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 300W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น
ราคา 3,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 400W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 400W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น
ราคา 7,800 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FL-30W
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL )สำหรับงานส่องป้าย5x5 เมตร สนามกีฬาขนาดเล็ก ห้องโถง โกดังเก็บของขนาด 5x5เมตร
ราคา 2,200 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FL-50W
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL )สำหรับงานส่องป้าย6x6 เมตร สนามกีฬาขนาดเล็ก ห้องโถง โกดังเก็บของขนาด 8x6เมตร
ราคา 2,800 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FL-100W
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL )สำหรับงานส่องป้าย8x6 เมตร สนามกีฬาขนาดเล็ก ห้องโถง โกดังเก็บของขนาด 10x10เมตร
ราคา 4,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT 10W RGB
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 10W. RGB เหมาะกับงานที่ต้องการสีสัน เพราะว่าไฟสปอร์ตไลท์RGB สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจ เพียงกดเลือกสีที่รีโมท หรือเลือกสลับสีได้ทุกสีก็ได
ราคา 900 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT FG-100W
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED ( MEAN WELL ) ใช้สำหรับปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแกส
ราคา 6,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPORT LIGHT 10W(ไฟฉุกเฉิน DC12V)
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED ไฟฉุกเฉิน สามารถชาร์จกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ ใช้ไฟ DC 12V.
ราคา 1,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
SPOT LIGHT 20W RGB
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 20W. RGB เหมาะกับงานที่ต้องการสีสัน เพราะว่าไฟสปอร์ตไลท์RGB สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจ เพียงกดเลือกสีที่รีโมท หรือเลือกสลับสีได้ทุกสีก็ได
ราคา 1,200 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 30X1W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED รุ่น30x1W. เหมาะกับงานต้องการส่องจุดใดจุดหนึ่ง หรือพื้นที่หน้าแคบและยาว เพราะลำแสงส่องได้ไกลกว่าไฟรุ่นปกติ
ราคา 1,100 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 30W RGB
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 30W. RGB เหมาะกับงานที่ต้องการสีสัน เพราะว่าไฟสปอร์ตไลท์RGB สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจ เพียงกดเลือกสีที่รีโมท หรือเลือกสลับสีได้ทุกสีก็ได
ราคา 1,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 50X1W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED รุ่น50x1W. เหมาะกับงานต้องการส่องจุดใดจุดหนึ่ง หรือพื้นที่หน้าแคบและยาว เพราะลำแสงส่องได้ไกลกว่าไฟรุ่นปกติ
ราคา 1,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 50W RGB
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 50W. RGB เหมาะกับงานที่ต้องการสีสัน เพราะว่าไฟสปอร์ตไลท์RGB สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจ เพียงกดเลือกสีที่รีโมท หรือเลือกสลับสีได้ทุกสีก็ได
ราคา 1,800 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 100W RGB
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 100W. RGB เหมาะกับงานที่ต้องการสีสัน เพราะว่าไฟสปอร์ตไลท์RGB สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจ เพียงกดเลือกสีที่รีโมท หรือเลือกสลับสีได้ทุกสีก็ได้
ราคา 2,900 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 300W (SP2)
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 300W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น
ราคา 10,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 10W เซนเซอร์
» ไฟสปอร์ตไลท์ แบบมี Sensorในตัวสามารถเปิด หรือปิดไฟได้ในตัว โดยใช้แสงเป็นตัวทำการปิเเปิดอัตโนมัต รุ่นนี้จึงเหมาะกับ บ้าน/โรงงาน/สถานที่ไม่มีคนอยู่ประจำ
ราคา 850 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 500W (SP2)
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 500W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น
ราคา 45,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 20W เซนเซอร์
» ไฟสปอร์ตไลท์ แบบมี Sensorในตัวสามารถเปิด หรือปิดไฟได้ในตัว โดยใช้แสงเป็นตัวทำการปิเเปิดอัตโนมัต รุ่นนี้จึงเหมาะกับ บ้าน/โรงงาน/สถานที่ไม่มีคนอยู่ประจำ
ราคา 1,100 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 1000W (SP2)
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 1000W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น
ราคา 77,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 30W เซนเซอร์
» ไฟสปอร์ตไลท์ แบบมี Sensorในตัวสามารถเปิด หรือปิดไฟได้ในตัว โดยใช้แสงเป็นตัวทำการปิเเปิดอัตโนมัต รุ่นนี้จึงเหมาะกับ บ้าน/โรงงาน/สถานที่ไม่มีคนอยู่ประจำ
ราคา 1,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 300W (SP3)
» ไฟสปอร์ตไลท์ LED 300W.ให้ความสว่างเกินความบรรยายสว่างมาก เหมาะกับงานที่เน้นความสว่าเป็นพิเศษ เช่นสนามกีฬา หรือไซน์งานขนาดใหญ่เป็นต้น
ราคา 14,000 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 50W เซนเซอร์
» ไฟสปอร์ตไลท์ แบบมี Sensorในตัวสามารถเปิด หรือปิดไฟได้ในตัว โดยใช้แสงเป็นตัวทำการปิเเปิดอัตโนมัต รุ่นนี้จึงเหมาะกับ บ้าน/โรงงาน/สถานที่ไม่มีคนอยู่ประจำ
ราคา 2,100 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 40W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 40 W. ( MEAN WELL )ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 3,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 60W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 60 W. ( MEAN WELL )ไฟสำหรับสนามกีฬา ขนากเล็ก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โกดังเก็บสินค้าขนาดเล็ก ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 4,500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED SPOT LIGHT 100W.
» ไฟสปอร์ตไลท์ 100 W. ( MEAN WELL )ไฟสำหรับสนามกีฬาขนาดกลาง โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถ ป้ายโฆษณา
ราคา 5,500 บาท
รายละเอียดสินค้า