WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
LED ขั้ว E27
LED ขั้ว E27 RGB 3W.
» LED E27 1X3W RGB เป็นหลอดไฟแสงสีใช้ในการตกแต่ง ภายในงานที่ต้องการแสงสี เช่นงานอีเวน ร้านคาราโอเกะ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ใช้งานง่ายใช้ได้กับขั้นหลอดไฟเดิมได้เลย และยังสามารถควบคุมแสงสีได้ตามใจต้องการเพียงแค่เลือกสีที่รีโมทย์
ราคา 380 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 RGB 3W.
» LED E27 3X1W RGB เป็นหลอดไฟแสงสีใช้ในการตกแต่ง ภายในงานที่ต้องการแสงสี เช่นงานอีเวน ร้านคาราโอเกะ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ใช้งานง่ายใช้ได้กับขั้นหลอดไฟเดิมได้เลย และยังสามารถควบคุมแสงสีได้ตามใจต้องการเพียงแค่เลือกสีที่รีโมทย์
ราคา 380 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 3W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 60 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 5W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 79 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั่ว E27 7W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 89 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27-U3 7W.
» หลอด LED E27 U3 เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 150 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED AL E27-Bulb 5W
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 160 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED AL E27-Bulb 7W
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 180 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 Par 4W.
» เป็นหลอดจำพวกหน้าเรียบ เหมาะกับงานส่องพื้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่นใช้ส่องยิงเข้าข้างฝา หรือกรอบรูป เป็นต้น และที่มีบางคนที่นำไปใช้กับร้านค้าต่างๆ ก็ดูดี เช่นร้านขายเสื้อผ้า และตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมก็ไม่แพ้กัน
ราคา 140 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 Par30 7W.
» LED Par เป็นหลอดจำพวกหน้าเรียบ เหมาะกับงานส่องพื้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่นใช้ส่องยิงเข้าข้างฝา หรือกรอบรูป เป็นต้น และที่มีบางคนที่นำไปใช้กับร้านค้าต่างๆ ก็ดูดี เช่นร้านขายเสื้อผ้า และตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมก็ไม่แพ้กัน เห็นนำตัว LED Par มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ราคา 300 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 Par38 12W.
» LED Par เป็นหลอดจำพวกหน้าเรียบ เหมาะกับงานส่องพื้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่นใช้ส่องยิงเข้าข้างฝา หรือกรอบรูป เป็นต้น และที่มีบางคนที่นำไปใช้กับร้านค้าต่างๆ ก็ดูดี เช่นร้านขายเสื้อผ้า และตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมก็ไม่แพ้กัน เห็นนำตัว LED Par มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ราคา 550 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 Par38 15W.
» LED Par เป็นหลอดจำพวกหน้าเรียบ เหมาะกับงานส่องพื้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่นใช้ส่องยิงเข้าข้างฝา หรือกรอบรูป เป็นต้น และที่มีบางคนที่นำไปใช้กับร้านค้าต่างๆ ก็ดูดี เช่นร้านขายเสื้อผ้า และตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมก็ไม่แพ้กัน เห็นนำตัว LED Par มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ราคา 600 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27 Par38 18W.
» LED Par เป็นหลอดจำพวกหน้าเรียบ เหมาะกับงานส่องพื้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่นใช้ส่องยิงเข้าข้างฝา หรือกรอบรูป เป็นต้น และที่มีบางคนที่นำไปใช้กับร้านค้าต่างๆ ก็ดูดี เช่นร้านขายเสื้อผ้า และตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมก็ไม่แพ้กัน เห็นนำตัว LED Par มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ราคา 650 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27 HPL-5W
» หลอด LED E27 HPL เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 5w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 50w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 400 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27 HPL-8W
» หลอด LED E27 HPL เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 8w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 80w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 500 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27 HPL-13W
» หลอด LED E27 HPL เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 13w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 600 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27(b2) 3W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 60 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27(b2) 5W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 79 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED ขั้ว E27(b2) 7W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย 3w. ให้ความสว่างเท่ากับหลอดใส้ได้ถึง 25w. และ5w.7w. สามารถนำไปแทนหลอดใส้ได้ถึง 90-120w. แสงเย็นไม่ร้อน ไม่รบกวนสายตา ไม่มีลังสียูวี ประหยัดไฟได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับหลอดไฟเดิม
ราคา 89 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27(GE-1006) 3W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย
ราคา 65 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27(GE-1006) 5W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย
ราคา 95 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27(GE-1006) 7W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย
ราคา 125 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27(GE-1006) 9W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย
ราคา 155 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27(GE-1006) 12W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย
ราคา 185 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED E27(8040) 21W.
» หลอด LED E27 Bulb เป็นหลอดไฟที่ใช้ทดแทนกับหลอดใส้เดิม หรือหลอดตะเกียบเดิมได้เลย
ราคา 290 บาท
รายละเอียดสินค้า
Vintage E27 Bulb 4W
» LED E27 Bulb รุ่น LED Vintage เป็นหลอดไฟ LED ที่เส้นสไตล์ที่สวยงาม มูเดิ้ลดูเหมือนสมัยใหม่ เหมาะกับงานที่ต้องการโชว์ภายใน เช่นร้านอาหาร โรงแรม หรือรีสอร์ทเป็นต้น ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ไม่ว่าใครๆก็เปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายๆ แค่หมุนเกลียวเหมือนหลอดทั่วไป กินไฟน้อยให้ความสว่างมาก ใช้ไฟบ้านปกติทั่วไป AC220V.
ราคา 230 บาท
รายละเอียดสินค้า