WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
LED Track Light
LED Track Light 3W.
» รุ่น ZX-TL3W
LED Track light เป็นชุดโคมไฟใช้กับรางไฟ เหมาะกับงานโชว์แสดงสินค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านโชว์สินค้า เพราะตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้รอบทิศทางตามใจเราต้องการ มีแสงให้เลือกเป็นแสงขาว/และวอร์มไวท์ครับ
ราคา 300 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Track Light 5W.
» รุ่น ZX-TL5W
LED Track light เป็นชุดโคมไฟใช้กับรางไฟ เหมาะกับงานโชว์แสดงสินค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านโชว์สินค้า เพราะตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้รอบทิศทางตามใจเราต้องการ มีแสงให้เลือกเป็นแสงขาว/และวอร์มไวท์ครับ
ราคา 400 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Track Light 7W.
» รุ่น ZX-TL7W
LED Track light เป็นชุดโคมไฟใช้กับรางไฟ เหมาะกับงานโชว์แสดงสินค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านโชว์สินค้า เพราะตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้รอบทิศทางตามใจเราต้องการ มีแสงให้เลือกเป็นแสงขาว/และวอร์มไวท์ครับ
ราคา 450 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Track Light 12W.
» รุ่น ZX-TL12W
LED Track light เป็นชุดโคมไฟใช้กับรางไฟ เหมาะกับงานโชว์แสดงสินค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านโชว์สินค้า เพราะตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้รอบทิศทางตามใจเราต้องการ มีแสงให้เลือกเป็นแสงขาว/และวอร์มไวท์ครับ
ราคา 650 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Track Light2 12W
» รุ่น ZX-TLK-12W
LED Track light เป็นชุดโคมไฟใช้กับรางไฟ เหมาะกับงานโชว์แสดงสินค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านโชว์สินค้า เพราะตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้รอบทิศทางตามใจเราต้องการ มีแสงให้เลือกเป็นแสงขาว/และวอร์มไวท์ครับ
ราคา 650 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Track Light 18W.
» รุ่น ZX-TL18W
LED Track light เป็นชุดโคมไฟใช้กับรางไฟ เหมาะกับงานโชว์แสดงสินค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านโชว์สินค้า เพราะตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้รอบทิศทางตามใจเราต้องการ มีแสงให้เลือกเป็นแสงขาว/และวอร์มไวท์ครับ
ราคา 950 บาท
รายละเอียดสินค้า
LED Track Light 21W.
» รุ่น ZX-TL21W
LED Track light เป็นชุดโคมไฟใช้กับรางไฟ เหมาะกับงานโชว์แสดงสินค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านโชว์สินค้า เพราะตัวโคมสามารถปรับมุมองศาได้รอบทิศทางตามใจเราต้องการ มีแสงให้เลือกเป็นแสงขาว/และวอร์มไวท์ครับ
ราคา 1,550 บาท
รายละเอียดสินค้า