WWW.LEDWIFILIGHT.COM

  • จัดจำหน่ายโดย แอลอีดี โฮมสว่าง

  • 294 ถ.เพชรเกษม ซ.73/1 แขวงหนองค้างพลู
  • เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ 10160
  • โทร: 02-809-7015, แฟ็กซ์: 02-809-7016
  • มือถือ: 086-087-9205, 084-462-2747
  • Website: www.ledwifilight.com
  • E-Mail: wifiled@hotmail.com , ledhomeswang@hotmail.com
ชิปหลอด LED
ชิปหลอดสปอร์ตไลท์ LED 10W.
»
ราคา 180 บาท
รายละเอียดสินค้า
ชิปหลอดสปอร์ตไลท์ LED 20W.
»
ราคา 250 บาท
รายละเอียดสินค้า
ชิปหลอดสปอร์ตไลท์ LED 30W.
»
ราคา 350 บาท
รายละเอียดสินค้า
ชิปหลอดสปอร์ตไลท์ LED 50W.
»
ราคา 550 บาท
รายละเอียดสินค้า
ชิปหลอดสปอร์ตไลท์ LED 80W.
»
ราคา 800 บาท
รายละเอียดสินค้า
ชิปหลอดสปอร์ตไลท์ LED 100W.
»
ราคา 1,300 บาท
รายละเอียดสินค้า